Tävlingar hösten 2018

Tävlingar hösten 2018

Wilma har varit på tre tävlingar under hösten. Förutsättningarna inför tävlingarna har inte varit optimala då skadan fortfarande hindrar Wilma. Hon är även haft otur med sjukdomar i samband med tävlingarna.